Disclaimer

​Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) is uitgever van https://www.bvkm.nl/

BVKM onderhoudt de website, alternatieve url’s die dezelfde site representeren.

BVKM heeft de informatie op zijn websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle (medisch) inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. De informatie beschrijft echter algemene trends en situaties, waar niet zonder meer (medische) conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van jouw eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met de arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt BVKM geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de BVKM-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op
https://www.bvkm.nl/ en overige sites waarover BVKM de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Vereniging BVKM: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.