Privacybeleid

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens.

Je persoonlijke- en gevoelige gegevens worden verwerkt door Belangenvereniging Kleine Mensen (BVKM). Hieronder lees je hoe Belangenvereniging Kleine Mensen je gegevens verwerkt.

Wij van Belangenvereniging Kleine Mensen zijn afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: wij verstrekken informatie, komen op voor onze belangen en organiseren leuke en nuttige activiteiten. Of je dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk of je ervaringen voor een campagne te delen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en BVKM te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonlijke en gevoelige gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonlijke en gevoelige gegevens.

Stichting Belangenvereniging Kleine Mensen (BVKM) is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonlijke en gevoelige gegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonlijke en gevoelige gegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonlijke en gevoelige gegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onderstaande doeleinden.

De momenten waarop we je persoonlijke en gevoelige gegevens ontvangen.

Voor het financieren van onze doelen zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs, leden en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan BVKM wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie. Als je lid bent van BVKM of als jij je op andere wijze inzet voor BVKM, verzamelen wij ook je gegevens ten behoeve van onze administratie.
Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonlijke en gevoelige gegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met onze commissies of bestuur per e-mail of telefoon, of als je een donatie of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief (‘Nieuws van BVKM’). In dit geval verwerken we o.a. je telefoonnummer, e-mailadres of je naam.

Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, je online actiepagina, en je gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor BVKM. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Gevoelige gegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijzen gevoelige gegevens, ook wel gegevens van speciale categorieën genoemd, naar bepaalde soorten persoonlijke gegevens die gevoeliger zijn en grotere risico’s kunnen opleveren voor de fundamentele rechten en vrijheden van een persoon. Bijvoorbeeld informatie over iemands:

 1. Genetische gegevens (uw aandoening van skeletdysplasie)
 2. Gezondheidsgegevens (uw ervaringen met deze aandoening)

Van tijd tot tijd kan de BVKM ook gevoelige gegevens verzamelen zoals hierboven gedefinieerd, voor onderzoeksdoeleinden via enquêtes. Hoewel deze onderzoeken volledig optioneel zijn en anoniem kunnen worden ingediend, kunnen de verzamelde gegevens worden gedeeld met relevante externe belanghebbenden voor doeleinden zoals het beïnvloeden van beleidswijzigingen. Dit proces wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG. Uw uitdrukkelijke toestemming, het doel van de gegevensverzameling, de betrokken belanghebbenden en de duur van de gegevensbewaring zullen allemaal worden verkregen en aan u bekendgemaakt voordat er gevoelige gegevens worden verzameld.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op BVKM en alle door ons beheerde websites.

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonlijke en gevoelige gegevens door BVKM en door BVKM beheerde websites. Dit Privacy Statement hoort bij onze websites zoals aangegeven op: BVKM.nl/disclaimer.

We gebruiken je persoonlijke en gevoelige gegevens voor het behalen van onze missie.

Wij gebruiken je persoonlijke en gevoelige gegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
We verwerken alleen de persoonlijke en gevoelige gegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonlijke en gevoelige gegevens zodat we onder andere:

 • Je donatie kunnen verwerken en beheren.
 • Het kunnen leveren van statistieken (verkregen uit het verzamelen van gevoelige gegevens) om veranderingen te beïnvloeden die de populatie met skeletdysplasie ten goede komen.
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als lid of vrijwilliger.
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
 • Je kunnen informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de Publieksservice en onze website(s).
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
 • Nieuwe leden en vrijwilligers kunnen werven.
 • Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt BVKM het e-mailadres van haar donateurs en leden tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je e-mailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

BVKM verkoopt je persoonlijke en gevoelige gegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonlijke en gevoelige gegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonlijke en gevoelige gegevens worden verwerkt.
In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonlijke en gevoelige gegevens niet langer dan direct verklaard of noodzakelijk.

Je persoonlijke en gevoelige gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonlijke en gevoelige gegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonlijke en gevoelige gegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonlijke en gevoelige gegevens.

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonlijke en gevoelige gegevens.
 2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door BVKM van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan je kant.
 3. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld via een onderzoek, heeft u het recht om die toestemming op ieder moment in te trekken.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonlijke en gevoelige gegevens door BVKM in algemene zin, zowel bij BVKM als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonlijke en gevoelige gegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven.

Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar secretaris@bvkm.nl om je uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden.

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Cookie Statement

BVKM gebruikt cookies op haar websites.

BVKM maakt op al door haar beheerde website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).
 • Analytische cookies worden door BVKM gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.
 • Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien.
 • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.
Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Vragen?

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe BVKM omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan:

Belangenvereniging Kleine Mensen
Postbus 3152
2130 KD Hoofddorp
Je kan je vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: administratie@bvkm.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

Versie 1.2 – 05/2024