Gert Jan neemt afscheid als penningmeester

Waar een deur dicht gaat … gaat altijd een nieuwe deur weer open.
Dit gezegde spookte door mijn hoofd toen mijn betaalde werk kwam te vervallen door fysieke gebreken en ik in de nazomer van 2016 werd gevraagd voor een bestuursfunctie als Penningmeester. In 2016 heb ik met mijzelf en Lenie afgesproken dat wanneer ik de werkzaamheden wegens fysieke gebreken niet gedaan krijg, ik vroegtijdig aan de bel zal trekken. Tijdens de algemene ledenvergadering van december 2016 ben ik als penningmeester gekozen.

De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in de BVKM, de werkzaamheden van een vereniging, de diverse commissies en contactpersonen. Daar waar mogelijk heb ik samen met anderen gewerkt aan verandering en verbetering van de organisatie. Samen met bereidwilligers hebben wij de vinger gelegd op pijnlijke punten. Inzicht gekregen in situaties en problemen zo goed mogelijk proberen op te lossen. Ik was bereid om mij in te zetten voor de BVKM maar dan moet er wel een gewenst resultaat uit voort komen. Energie en tijd moeten wel verbetering voortbrengen. En dat streven was niet altijd makkelijk.

Bewogen jaar
Inmiddels zijn wij een kleine drie jaar verder en heb ik besloten om mij niet herkiesbaar te stellen. Dit heb ik in het begin van 2019 aan de bestuursleden, Lenie en Mark medegedeeld. De fysieke klachten voeren de boventoon en werken aan een bureau met een computer valt mij zwaar. Met name bij koud en regenachtig weer valt het gebruik van mijn lichaam zwaar tegen. Als gevolg van rug en nekklachten slaap ik incidenteel erg slecht en dan heb ik een ‘slechte nacht’. De dag daarop heb nog minder energie en moet ik het rustiger aan doen. Daarnaast was 2018 een zwaar jaar voor Angela en mij, waar wij nog steeds niet helemaal van zijn bijgekomen. Operaties, ziekenhuisbezoek en zorgen over herstel voerden de boventoon. Dit maakt dat ik mijn werk voor de vereniging niet kan doen zoals ik dat graag zou willen. Zaterdag 15 juni 2019 ben ik afgetreden als bestuurslid.

Tijd en energie
Graag wil ik het nieuwe bestuur, de commissies en contactpersonen succes wensen in het nastreven van onze doelen. De BVKM is een nuttige, leuke en diverse club mensen die al 45 jaar bestaat. Maar het is ook een organisatie en een rechtspersoon. Dat schept verplichtingen. En dat betekent dat je wekelijks enkele uren tijd en energie moet stoppen in je werkzaamheden. Samen met actieve vrijwilligers wil ik graag geloven dat wij de afgelopen jaren een positieve bijdrage hebben geleverd aan de BVKM.

Interim Penningmeester
Gerard Smits neemt tijdelijk de werkzaamheden van Penningmeester over. De Penningmeester blijft bereikbaar onder het bekende e-mailadres penningmeester@bvkm.nl. De vacature van Penningmeester staat nog steeds open. Hopelijk hebben wij snel een nieuwe Penningmeester. Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij bestuur@bvkm.nl.

En ik ga mij richten op andere zaken die bij mij passen. Ik ben benieuwd welke deur dit keer voor mij open gaat…

Met vriendelijke groet,

Gert Jan ter Heege
oud-Penningmeester