Update: werkzaamheden bestuur

Stephanie (Voorzitter):
‘’Begin september heeft het bestuur na ruim 6 maanden haar eerste fysieke bijeenkomst gehad op de Veluwe. We kwamen bij elkaar om onze persoonlijke talenten – doormiddel van het invullen van een test – te delen en te kijken hoe we deze nog beter binnen het bestuur kunnen inzetten en benutten. Op deze manier leerden wij elkaar nog beter kennen en kregen wij een goed beeld of de functie binnen het bestuur ons goed past. De verwachtingen zijn over en weer uitgesproken en dat was erg verhelderend. Daarnaast mochten we vrijuit dromen, dromen over wat je met vereniging zou willen waarin mogelijk was. Daar kwamen leuke en verrassende dingen uit voort die we hopelijk ooit nog kunnen uitvoeren. We kijken terug op een geslaagde dag.’’

Ellen (Secretaris):
‘’In de afgelopen periode ben ik bezig geweest met de voorbereiding van het jaarlijks BVKM-weekend in samenwerking met het bestuur en de Sportcommissie. Daarnaast lag mijn focus op het uitwerken van de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering. Tot slot zitten we sinds het begin van dit jaar met een aantal internationale kleine mensen verenigingen in de beginfase van de ontwikkeling van een Europees platform. Hierin hebben we ondertussen al een mooie vooruitgang geboekt.’’

Gerard (Penningmeester):
‘’De afgelopen weken ben ik als Penningmeester druk bezig geweest om het boekjaar 2019 af te ronden. Dat wil zeggen: alle betalingen goed verwerken in de administratie, op de juiste kostenpost boeken en alle onderbouwende stukken, facturen en/of declaraties, erbij zetten. Daarnaast ook gekeken of met het boeken op de kostenpost ook voldaan wordt aan de voorwaarden van de subsidieverstrekker en dit alles in samenwerking met het HOB. Zowel voor de medewerker van het HOB als voor mij is het allemaal de eerste keer en vergt het nog de nodige hoofdbrekers om het goed te doen. Maar op de ALV zal er een mooi financieel jaarverslag gepresenteerd worden en een begroting voor 2021.’’

Jilis (stagiair Penningmeester):
‘’Ik ben de laatste tijd als stagiair Penningmeester bezig geweest met afronden van de jaarcijfers van 2019. Ook is een nieuwe begroting voor 2020 opgesteld. Een drukke tijd met veel contact met de accountant van HOB. Daarnaast is hij betrokken bij de voorbereiding voor de ALV en het BVKM-weekend. En als laatste, contacten leggen met verschillende externe partijen als ALLSAFE voor de opslagbox en de notaris voor het wijzigen van de missie in de statuten.’’

Roos (Algemeen bestuurslid – Communicatie):
‘’Ik ben de laatste tijd bezig geweest met de promotie van het BVKM-weekend via onze socialmediakanalen. Maar daarnaast ben ik ook bezig met het ontwerpen van twee nieuwe rubrieken: ‘Een dag in het leven van’ en ‘BVKM weet raad’. Hierover komt binnenkort meer informatie, maar als het je leuk lijkt om mee te werken dan kan je me altijd bereiken. Overigens zit ik ook bijna om de week bij de vergadering met het bestuur om daar met mijn creativiteit het beste voor de vereniging te betekenen.’’