Officiële lancering website Project Kinderwens

Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) is de website www.kleinmensmetkinderwens.nl officieel gelanceerd. Deze website biedt ondersteuning voor mensen met een groeibeperking wanneer zij met vragen en twijfels zitten over hun kinderwens.

Speciale gasten tijdens deze bijeenkomst waren Paulien Terhal, Marjolein Verhoef, Angelique Goverde en Ralph Sakkers namens de Klankbordgroep van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Namens de Expertgroep (BVKM) waren Annabel de Boer, Corrie van Vliet en Victor Klein speciaal uitgenodigd.

De bijeenkomst werd voorafgegaan met een zoete, bijpassende traktatie voor bij een kopje koffie of thee. Vervolgens ging de bijeenkomst van start met een welkomstwoord van de voorzitter Stéphanie Hendriks die BVKM leden prees voor hun waardevolle bijdrage aan het project. De samenwerking met het zorgveld en de leden van de BVKM heeft tot een waardevol instrument geleid waar kleine mensen in de toekomst veel informatie en steun uit kunnen putten.
Daarna vertelde Annabel, moeder van twee kinderen iets over haar ervaringen tijdens de zwangerschap en geboorte van haar eerste kind. Haar ervaringen toonden het belang van deze website nog maar eens aan.
Na een korte uiteenzetting van Vanesse Platteel (Curias) over het onderzoek en de totstandkoming van de website volgde het ceremoniële moment waar de bijeenkomst om draaide: De officiële lancering van www.kleinmensmetkinderwens.nl met een gezamenlijk druk op de rode knop (wat overigens bij de tweede poging slaagde).

Na dit intermezzo vond er een rondetafelgesprek plaats onder leiding van Cecilia Kalsbeek (Curias) waaraan Corrie van Vliet (BVKM), Paulien Terhal (WKZ), Victor Klein (BVKM), Angelique Goverde (WKZ) en Ralph Sakkers (WKZ) aan deelnamen. Er werd stil gestaan bij de totstandkoming van de website die vrijwel volledig door de Expertgroep werd gestuurd. Ook de waarde van samenwerking tussen zorgverleners en ervaringsdeskundigheid kwam aan bod. De aankondiging dat de BVKM van plan is de samenwerking met het Wilhelminaziekenhuis verder uit te bouwen en te structureren, was een mooie afsluiting van de bijeenkomst.

Hoewel de website in de eerste plaats is ontwikkeld om kleine mensen bij een kinderwens te ondersteunen, kan deze website ook voor anderen worden geraadpleegd voor een beter beeld van de lastige materie waar kleine mensen met een kinderwens mee te maken kunnen krijgen.

Mark de Groot

#grootverhaal