BVKM bezoekt jaarlijkse conventie APPT

Tijdens het Pinksterweekend heb ik voor de tweede keer deelgenomen aan de jaarlijkse conventie van de Franse vereniging van Kleine Mensen, Association de Personnes de Petite Taille (APPT). Naast dat mijn vriend de voorzitter van deze vereniging is en ik dus veel meekrijg van het wel en wee van APPT, vind ik het altijd erg interessant en leuk om een kijkje te gaan nemen bij de buren.

200 deelnemers aan jaarlijks weekend
In Frankrijk nemen ruim 200 personen deel aan het jaarlijks weekend. Dit zijn met name (“grote”) ouders en hun kinderen met een groeistoornis. Tijdens het hele weekend is er animatie voor de kinderen aanwezig. Naast dat deze ouders lid zijn, zetten zij zich ook in als vrijwilliger binnen de vereniging. Dit is mooi om te zien! Er heerst een gezellige en positieve sfeer waarbij er net als in Nederland waardevolle vriendschappen ontstaan tussen de leden.

Diverse workshops
Tijdens het weekend staan diverse workshops centraal. Denk hierbij aan een workshop waarin er met elkaar over relaties & seksualiteit wordt gesproken. Tijdens deze workshop kun je merken dat de ouderen zijn opgegroeid in een andere maatschappij. In een tijd waarin kleine mensen minder werden geaccepteerd en er nog een taboe lag op het onderwerp seksualiteit. Een dubbele belemmering dus!

Officieel gedeelte
Naast deze workshops is er ook een officieel gedeelte waarin het bestuur een presentatie geeft over de behaalde doelen en ontwikkelingen binnen de vereniging. Wat mij opviel en wat ik erg leuk vond, is dat elke commissie (of contactpersoon) zelf een korte presentatie gaf over zijn aandachtsgebied. Op deze manier is de presentatie afwisselend en is het makkelijker om de aandacht erbij te houden. Daarnaast wordt hiermee denk ik de verantwoordelijkheid gedeeld en staat niet alleen het bestuur centraal. Een leuke werkwijze die voor de BVKM denk ik ook nuttig kan zijn.

BVKM-presentatie
Aansluitend aan deze presentatie was er voor de internationale gasten ook de ruimte om een presentatie te geven. Net als vorig jaar heb ik het jaaroverzicht 2018, de video, laten zien. Dit keer heb ik daarnaast ook een meer uitgebreide presentatie kunnen geven, gezien iedereen was voorzien van een headset waarin een tolk mijn Engels vertaalde naar het Frans. Fantastisch! Dit is een aanzienlijke verbetering, gezien de Fransen helaas nog altijd lekker eigenwijs zijn en maar minimaal Engels spreken. Wel zie je daarentegen dat de vereniging veel moeite doet om internationale gasten te betrekken bij hun evenement. Dit keer ben ik tijdens de presentatie dieper ingegaan op de activiteiten die de BVKM zoal organiseert, onze leden en onze weg naar de WDG 2021.

World Dwarf Games 2021
APPT is ook al actief bezig met de WDG in 2021. Enkele jongeren gaven een presentatie over de manier waarop ze zich willen gaan voorbereiden op de WDG en hoe de commissie er nu voor staat. Hierbij dacht ik ook aan onze eigen BVKM-sportcommissie, waar we als BVKM heel trots op mogen zijn. Tijdens de sport- en spelmiddag op zondag werd het enthousiasme voor sport nog eens benadrukt. Iedereen was fanatiek en aan creativiteit was bij het verzinnen van de yells geen gebrek. Er waren gemixte teams, ouders, kinderen, jongeren, alles door elkaar! Het was een zeer geslaagde middag.

De voetjes van de vloer!
’s Avonds was het tijd om lekker te ontspannen en los te gaan. Vanaf het moment dat de dj de volumeknoppen opendraaide, was de dansvloer gelijk gevuld en had iedereen plezier. Het blijft nog altijd heel bijzonder om met zoveel kleine mensen bij elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten en samen plezier te beleven. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op dit weekend, ik heb weer veel nieuwe dingen mogen ervaren en de band met onze buren mogen versterken. Maar bovenal besef ik me opnieuw hoe trots ik ben om lid te zijn van de BVKM en hiervan deel uit te maken.

Check hieronder de aftermovie! Als je goed kijkt, vang je hier en daar ook nog een Nederlandse glimp op.

Au revoir!

Ellen Brouns
Contactpersoon Internationaal