Ingebruikname nieuw ledenadministratiesysteem

Per 10 september zal de ledenadministratie overgaan in een nieuw systeem. De vereniging kan hiermee gegevens (zoals o.a. contactgegevens van de leden, donateursgegevens, etc.) makkelijker inzien én beheren. Het nieuwe systeem zal in nauw contact staan met de website en hierdoor kunnen we vanuit een database bijhouden wie zich waarvoor heeft aangemeld en welke contactmomenten er met de leden zijn geweest. Ook het innen van de contributie zal via dit systeem verlopen.

Dit jaar hebben we gewacht met het innen van de contributie totdat het systeem ‘live’ gaat. Nu het zover is kunnen we u dan ook mededelen dat in de week van 17 september de contributie geïnd zal worden. Onze zeer geliefde donateurs zullen op een later moment dit jaar het verzoek krijgen voor hun jaarlijkse donateursbijdrage.