Sluit zoeken

Zoeken

U bevindt zich hier: BVKM > Informatie > belangen > Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen

De meeste aanpassingen kosten geld, zeker als het gaat om woning- en vervoersaanpassingen. De kosten hiervan kunnen de meeste kleine mensen niet zelf betalen. Gelukkig zijn er een aantal wettelijke regelingen waarop een beroep kan worden gedaan.Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Noodzakelijke individuele aanpassingen kunnen in een aantal gevallen (bijvoorbeeld in de thuissituatie) vergoed worden in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning).Aanpassingen zijn er voor om verschillende hindernissen op te heffen, zodat het individu in de samenleving beter kan functioneren. Tegenwoordig kijkt niemand meer vreemd op van een toegankelijk openbaar gebouw, sportaccommodaties, winkel, ziekenhuis of hotel. Voor individuele personen die een beroep moeten doen op de Wmo ligt dit vaak nog lastig.Zij moeten dan – vaak slecht voorbereid – afwachten hoe het contact met de ambtenaar van de Wmo verloopt. Zeker voor het oplossen van elementaire voorzieningen is dat uiterst belangrijk. Kleine mensen hebben immers van nature de neiging om alle praktische problemen in hun leefomgeving met eigen middelen (opstapjes, speciale trekkoordjes etc) op te lossen omdat ze niet afhankelijk willen zijn. De 'dat doe ik zelf!'-houding.Voorzieningen auto

Aanpassingen voor auto's zijn ook een belangrijk punt. Mobiliteit is een must. Vrijwel alle kleine mensen hebben problemen met het instappen in openbaar vervoer, ook in busjes, terwijl ze zelden in een rolstoel zitten. Ze lopen zelfstandig. Een eigen auto is daarom van zeer groot belang voor de doelgroep. Speciale auto-aanpassingen zijn bijna altijd noodzakelijk. In sommige gevallen kan hiervoor vergoeding worden verstrekt via het UWV of de gemeente (Wmo).Naast genoemde instanties kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) daarbij helpen. Genoemde instanties kennen de weg naar de gespecialiseerde bedrijven voor aanpassingen aan auto's voor mensen met een handicap.Ondersteuning

De wet-en regelgeving rondom voorzieningen voor mensen met een handicap kan ingewikkeld zijn. Gelukkig zijn er een aantal instanties waar mensen terecht kunnen met hun vragen op dit gebied. Zo ondersteunt MEE bij het proces van aanvragen van voorzieningen. Het Juridisch Steunpunt van de CG-Raad helpt mensen bij juridische kwesties op het terrein van onder meer sociale zekerheid, zorg, wonen, vervoer, onderwijs en belasting. De dienstverlening van zowel MEE als het Juridisch Steunpunt is gratis voor de leden van de BVKM.Ook de BVKM zelf probeert zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom wettelijke regelingen en voorzieningen die interessant kunnen zijn voor mensen met een groeistoornis. Zie voor verdere informatie dan ook de rubriek 'Regelingen en Voorzieningen' in de Infotheek.
Logo BVKM
Logo ABNI

© 2019 BVKM