Sluit zoeken

Zoeken

Werken met een groeistoornis

Arbeidsparticipatietool ‘Werk en een groeistoornis’
De Arbeidsparticipatietool ‘Werk en een groeistoornis’ is in samenwerking met de BVKM tot stand gekomen en is een bundeling van praktische informatie over zoeken naar- en aanvaarden van (betaald) werk voor mensen met een groeistoornis. De Arbeidsparticipatietool biedt werkgevers concrete handreikingen om je in dienst te nemen en te houden. Daarnaast biedt het voor kleine mensen die tijdens hun carrière vast dreigen te lopen, adviezen om hierover met je leidinggevende in gesprek te gaan.
 
Belangrijk voor kleine mensen
Veel kleine mensen hebben moeite om een passende baan te vinden. Daarnaast blijkt dat kleine mensen niet altijd dezelfde kansen hebben op loopbaanontwikkeling als zijn/haar collega’s. Veel van de hindernissen zijn toe te schrijven aan fysieke beperkingen die een groeistoornis met zich meebrengt. Verder zijn de heersende vooroordelen over kleine mensen nogal eens een obstakel voor een succesvolle carrière.
 
Met de arbeidsparticipatietool wil de BVKM kort en goed het volgende bereiken:
Het behartigen van belangen van kleine mensen bij het vergroten van de mogelijkheden om te participeren in de maatschappij, waarbij de nadruk ligt op de hoogste vorm van participatie: passend en betaald werk.
Het in kaart brengen van ervaringen bij het zoeken, accepteren en behouden van (betaald) werk.
Aan de hand van deze ervaringen, bestaande handreikingen en bestaande adviezen verder verbeteren.
Het verhogen van bekendheid over de mogelijkheden met werken met een groeistoornis
 
Klik hier om naar de arbeidsparticipatietool ‘Werk en een groeistoornis’ te gaan.
 
Heb je een vraag of een tip over de arbeidsparticipatietool ‘Werk en een groeistoornis’? Dan kun je die hier kwijt.
 
Logo BVKM
Logo ABNI

© 2019 BVKM