Het Leniefonds

Onze missie

De Belangenvereniging van Kleine Mensen wil fungeren als hét platform van Nederland waar kleine mensen en direct betrokkenen kennis, ervaringen en vriendschappen met elkaar kunnen delen en wil op deze wijze kleine mensen ondersteunen een volwaardige en gelijkwaardige plek in de maatschappij te verwerven. Hierbij neemt de Belangenvereniging van Kleine Mensen het voortouw om partijen – in het belang van kleine mensen – te betrekken en te beïnvloeden.

Financiële ondersteuning

Ook als het financieel tegenzit wil de BVKM de belangen blijven behartigen.
De BVKM wil voorkomen dat personen hun lidmaatschap opzeggen vanwege financiële problemen. Daarnaast kan het zo zijn dat een persoon geen lid kan worden vanwege de kosten van een lidmaatschap. Of een lid, of een kind van een lid, wil deelnemen aan activiteiten maar kan dat niet betalen. Ook voor deze mensen wil de BVKM de belangen behartigen.

Voorstel fonds

Derhalve heeft de BVKM een fonds opgericht om personen met financiële problemen financieel te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gedeeltelijk of geheel de contributie te betalen of door de kosten van een activiteit te betalen zodat een lid toch kan deelnemen.

Financiële problemen

Van het 5-tegen-5-fonds heeft de BVKM nog een potje van €2500,-. De BVKM heeft dit potje gebruikt en een fonds opgericht om mensen met financiële problemen te ondersteunen. Personen krijgen het geld niet in handen maar er wordt voor hen betaald. Indien het potje op is vervalt de financiële ondersteuning. Indien er andere financiële middelen zijn, zoals bijvoorbeeld giften, dan kan het potje weer worden aangevuld.
Het fonds is geen onuitputtelijke bron dus de bijdrage is niet structureel.

Vertrouwenspersoon

Om te kunnen beoordelen wie wel of niet in aanmerking komt voor financiële ondersteuning stelt de BVKM een vertrouwenspersoon aan. Deze vertrouwenspersoon krijgt volmacht van de BVKM om op integere wijze het 5-tegen-5-fonds potje te besteden.
Leden of personen die lid willen worden kunnen zichzelf aanmelden of worden aangedragen door andere leden en de vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan om te beoordelen of de persoon in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.
Leden die financiële ondersteuning krijgen hoeven niet bij naam bekend te zijn bij het bestuur. De vertrouwenspersoon weet wie het zijn en dat is voldoende. Wel geeft de vertrouwenspersoon door hoeveel er nog in het fonds zit.
Het bestuur heeft mij als vertrouwenspersoon aangesteld.

Derhalve is het fonds het ‘Leniefonds’ genoemd.

Leden

Het bestuur hoort graag van de leden wat zij van dit fonds vinden.

Met vriendelijke groet,
Lenie Matton