home  lidmaatschap  donateurschap  pers  english  colofon  contact

vereniging

doelgroep
 • kleine mensen van wie de lichaamslengte op volwassen leeftijd beneden de 1m55 ligt
 • kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben en naar verwachting klein blijven, en hun ouders
doel
 • behartigen van de gemeenschappelijke en individuele belangen van personen die voldoen aan de eisen die voor het lidmaatschap worden gesteld (deze belangenbehartiging geschiedt in de ruimste zin van het woord en op algemene basis)
 • onderhouden van contacten met overheidsinstanties en alle overige instellingen, bedrijven en personen welke dienstig zijn
 • aantrekken van c.q. verzoeken om medewerking van terzake kundige personen
 • onderhouden van contacten met soortgelijke instellingen in het buitenland
jaarlijkse activiteiten
 • nieuwjaars-, zomer- en kerstbijeenkomst
 • jaarlijks ledenweekend
 • bijeenkomsten voor ouders met kinderen met een groeistoornis en voor de kinderen zelf
 • bijeenkomst voor jongeren van 12-21 jaar
 • bijeenkomsten in de regio's
 • algemene vergaderingen

belangenvereniging van kleine mensen