home  lidmaatschap  donateurschap  pers  english  colofon  contact

emotionele deprivatie

Dit is een groeistoornis waarbij een groeivertraging optreedt als gevolg van een emotionele verstoring van het opgroeiende kind. Deze stoornis lijkt in uitingsvorm erg veel op een tekort aan groeihormoon, maar kan daarvan onderscheiden worden doordat de groei zich herstelt nadat het kind uit de vertrouwde omgeving wordt geplaatst.

Behalve de groeivertraging kunnen nog vele andere verschijnselen optreden die samenhangen met de emotionele verstoring.

oorzaken
Er zijn twee oorzaken van emotionele verstoringen die dit beeld kunnen geven:
  • Er is een ernstige verstoring in de positieve communicatie tussen ouders/opvoeders en kind. Een kind heeft dit nodig om normaal te kunnen functioneren.
  • Er is een negatieve factor in de omgeving die een grote spanning bij het kind veroorzaakt.

De emotionele verstoring heeft een zodanig effect op het lichamelijk functioneren dat de groeisnelheid afneemt. Het mechanisme is niet helemaal duidelijk maar zou een van de volgende kunnen zijn:
  • onvoldoende calorietoevoer doordat er te weinig gegeten wordt
  • gestoorde opname van voedsel in de darmen
  • gestoorde omzetting van opgenomen voedingsstoffen in bouwstoffen
  • effect van de emotionele verstoring op de hypofyse of hypothalamus waardoor de productie van het groeihormoon en andere hormonen verstoord kan raken.

verschijnselen
Een vertraagde groei is een van de verschijnselen die optreden. De meeste kinderen eten en drinken erg veel, zelfs uit vuilnisbakken. Een bekend verschijnsel is ook braken evenals nachtelijk opstaan, verlegenheid, late spraakontwikkeling, driftbuien en broekpoepen. Als het kind uit de vertrouwde omgeving geplaatst wordt zal de groei zich weer herstellen. Voor het herstel van de emotionele verstoring is echter ook psychologische/pedagogische hulp nodig.

belangenvereniging van kleine mensen