home  lidmaatschap  donateurschap  pers  english  colofon  contact

mediatheek

Mediatheek is een digitale verzameling van artikelen uit diverse websites en printmedia over een algemeen of specifiek onderwerp. Bronnen zijn zowel de vereniging zelf als dagbladen, weekbladen en vakbladen. Een overzicht van de actuele berichtgeving door, over, voor en van kleine mensen.

De verschillende media en artikelen worden door de vereniging gescand en verzameld. Mocht u een relevant artikel of bron vinden, dan zouden wij het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt.

belangenvereniging van kleine mensen