home  lidmaatschap  donateurschap  pers  english  colofon  contact

infotheek

De Belangenvereninging van Kleine Mensen heeft in de loop der jaren veel informatie over kleine mensen verzameld en ook uitgebracht.

In de Infotheek zijn verschillende informatiebronnen vermeld of zelfs te raadplegen. Ook externe bronnen worden genoemd.

Van gezondheidsinformatie tot aan omschrijvingen van groeistoornissen. Van brochures en boeken tot juridische regelingen en artikelen en uitzendingen in de media.

Suggesties voor informatieve artikelen zijn altijd welkom!

belangenvereniging van kleine mensen