home  lidmaatschap  donateurschap  pers  english  colofon  contact

Colofon

De website www.bvkm.nl is hèt digitale informatiepunt over en ontmoetingspunt voor kleine mensen.

Deze website is het eerste aanspreekpunt van de vereniging voor met name buitenstaanders en jonge ouders die veel willen weten over de groeistoornis van hun kind.

Deze website is het digitale orgaan van de Belangenvereniging van Kleine Mensen. De BVKM is opgericht in 1974.

Aan de website is ook een algemeen informatieadres (e-mailadres) van de vereniging verbonden: info@bvkm.nl

Deze realisatie van deze website is mede mogelijk gemaakt door Matthijs Brouwer van Brouwer Databasediensten. Het ontwerp is van BVKM-lid Remco de Waal (remwerk grafisch ontwerp).

Postadres
BVKM
Postbus 3152
2130 KD HOOFDDORP
info@bvkm.nl

Informatie- en bestellijn: tel 033-2456301 / 06-52649066
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40577694

Postbankrekeningnummer:
NL09 INGB 0003 1350 92 (tnv penningmeester BVKM te Eemnes)
BIC (voor betalingen uit het buitenland):INGBNL2A

belangenvereniging van kleine mensen