home  lidmaatschap  donateurschap  pers  english  colofon  contact
1974-2014 BVKM 40 jaar!

actualiteiten

22 oktober 2014

Groots

Rolf (39) is zeiler in de Nederlands Paralympische kernploeg en daarnaast geeft hij gastlezingen bij bedrijven en scholen. Door zijn zeldzame vorm van dwerggroei en meervoudige handicap heeft heel zijn leven in het teken gestaan van uitdagingen. In de korte film 'Groots' wordt het bijzondere levensverhaal van Rolf op weg naar de Paralympics in Rio 2016 in beeld gebracht.18 oktober 2014

Geslaagd Top 40 BVKMweekend

Dit jaar bestaat de Belangenvereniging Van Kleine Mensen 40 jaar. Ter afsluiting van dit jubileum vond er van 10 t/m 12 oktober in Amersfoort een Top 40 najaarsweekend plaats. Een zeer geslaagd weekend vol met kunst en cultuur. Een verslag en foto's van het weekend zijn te zien op het ledenweb18 oktober 2014

Vooraankondiging: 18 april 2015 Themacongres 'Werken met een beperking'

Op zaterdag 18 april 2015 organiseert de BVKM samen met de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR), Psoriasisvereniging Nederland (PVN) en de Hypofyse Stichting een landelijk congres waarin de nieuwste ontwikkelingen rond werken met een beperking centraal zal staan.16 oktober 2014

ANWB vergoedt taxirit bij pech aangepaste auto

De ANWB past haar standaardpakket voor pechhulp per 2015 aan. Wie een aangepaste auto heeft en niet in standaard vervangende auto kan rijden, krijgt de kosten vergoed van openbaar vervoer 2e klas of een taxi vanaf de pechplaats naar huis.12 oktober 2014

Algemene ledenvergadering naar later tijdstip

De (korte) algemene ledenvergadering die op 11 oktober was gepland, zal worden verschoven naar een later tijdstip. De stukken voor de vergadering zijn te downloaden op het ledengedeelte van deze website. Het bestuur zal een nieuwe datum plannen, zodat iedereen voldoende tijd heeft om op de stukken te reageren.06 oktober 2014

BVKM sportnieuws

Na de succesvolle 3e landelijke sportdag voor kleine mensen op 27 september jl. staan er meteen al weer een heleboel nieuwe sportactiviteiten gepland. Zo worden er trainingen en landelijke wedstrijden badminton voor kleine mensen georganiseerd. Ook staan er weer voetbaltrainingen en toernooien op het programma.04 oktober 2014

foto's landelijke sportdag 2014

Op zaterdag 27 september organiseerde de BVKM voor de derde keer de landelijke BVKM-sportdag voor jonge kleine mensen. Op het Ronald McDonald Centre in Amsterdam vond een geweldige dag vol sportclinics plaats. Foto's van deze sportieve dag zijn te zien op het ledenweb06 oktober 2014

Website 'Hoe verandert mijn zorg'

De veranderingen in de (langdurige) zorg roepen bij cliënten vragen op. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? De website Hoeverandertmijnzorg.nl legt uit welke rechten cliënten hebben bij de overgang naar de nieuwe zorg.06 oktober 2014

'Leven met een beperking in Nederland'

Op donderdag 30 oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst 'Leven met een beperking in Nederland'. Aanleiding is de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het College voor de Rechten van de Mens gaat toezicht houden op de uitvoering van het VN-verdrag. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat het College weet welke knelpunten mensen met een beperking ervaren en welke mogelijke oplossingen er zijn.28 september 2014

foto's regiomiddag noord-brabant en zeeland

Op 14 september was er een regiomiddag Noord-Brabant en Zeeland voor regio-leden vanaf 16 jaar. Foto's van de middag zijn te zien op het ledenweb (inloggen).28 september 2014

Liesbeth's column

BVKM-lid Liesbeth heeft de groeistoornis achondroplasie. Op supportbeurs.nl, een online portal voor mensen met een functiebeperking, schrijft zij regelmatig een column. Haar nieuwste column 'Kunst en vliegwerk' is nu te lezen op supportbeurs.nl.12 juni 2014

Arbeidsparticipatietool

Sinds donderdag 12 juni is de arbeidsparticipatietool beschikbaar. De arbeidsparticipatietool is een hulpmiddel voor werkgevers die vragen hebben over wat het betekent om iemand met een handicap of chronische aandoening in dienst te nemen. Namens de BVKM hebben Christian Leroux en Mark de Groot van de Werkgroep Maatschappelijke Participatie voor de inhoud gezorgd die van toepassing is voor kleine mensen. Bekijk de Tool op www.arbeidsparticipatietool
App downloaden? De BVKM heeft een eigen app. Zoek in de Android App store Google Play op 'Groeistoornis en werk. De app is gratis.28 mei 2014

Understanding Dwarfism

'Understanding Dwarfism' is een (Engelstalige) website vol informatie over het leven met een groeistoornis. Op een heldere manier wordt er uitleg gegeven en vragen beantwoord over groeistoornissen en worden er persoonlijke verhalen gedeeld van kleine mensen. Een interessante site voor kleine mensen en hun familie, maar zeker ook voor andere geïnteresseerden.
belangenvereniging van kleine mensen